Category Archives: รักษาสิวผด

เป็นไปตามนี้เลยนะครับ วิธีรักษาสิวผด

เป็นไปตาม้นีเลยนะครับ หลาย ๆ ที่หลายๆ  อย่างมาที่นี่เพื่อให้สิวหายได้ จะมาแบบนี้หรือว่าแบบไหน เราไม่คิดว่าเราเองจะมาทำงานที่นี่เลย เราจะต้องการ ความคิดต่าง ๆ มันไม่มีทางเลย จะมาแบบนี้เลย นะครับ มันไม่มีทางเลย วิธีรักษาสิวผด

มันไม่มีเลยนะคับ รักษาสิวผด

มันไม่มีทางเลยนะครับ มันไม่มีทางเกิดได้เลยนะคัรบ ที่ว่ามานี้ผมเองไม่คิดว่าตัวเอง จะต้องการเกิด เรื่องราวปแบบบนี้ได้เลย มันไม่มีทางเลย จะบอก่วาความสขุมนัเกิดมาเองได้อย่างไร มันก็ทิ้งไปเองได้อย่างนั้น มันไม่มี่ทางเลย จะบอกว่า เท่านี้เอง รักษาสิวผด

ผมเองได้หาทางออกมาอย่างนี้นะครับ วิธีรักษาสิวผด

ผมเองได้หาทางออกมาอย่านี้นะครับ มันไม่อยากจะบอกว่าความสุข มันคืออะไรนะครับ ผมเองไม่อยากจะบอกว่าหรือว่าอย่างไรก็ตาม  มันไม่มีความสุจเลย หรือว่าความสุขมันเกิดมาเองได้เท่านี้เลยเราเองก็ต้องหาทางออกเพ่ือใได้ วงิธีทีดีที่สุดเลย วิธีรักษาสิวผด

อยากจะหายไหม รักษาสิวผด

อยากจะหายได้ไหม ผมได้ถามน้ งๆ ว่าอยากจะหายได้ไหม มันไม่น่าจะหาย มันไม่ต้องการเงินไหม หรือว่าต้องการไปหาหมอ เราว่าเราไมน่าจะหาวิธีต่าง ๆ เลยได้ มันไม่น่าจะหาทางได้เลยอิอิ ราว่าน่าจะเงินต่าง ๆ มากกว่านี้นะครับ รักษาสิวผด

คือว่าอยากจะหาย รักษาสิวผด

คือว่าอยากจะหายจริง  ๆเลย อยากจะฃหายได้อยางนี้ ก็ต้องมาหาหมอเท่านี้หละครับ ทางเดียวที่น้อง ๆ จะหายได้ก็ต้องมาาหมอ เท่านี้เลยจริงๆเลยอิอิ  ผมจะบอกว่าสิวหายได้ มันไม่น่าขจะออกมาเพื่อให้เขาเองได้เรียนรนู้ว่าจะหาย รักษาสิวผด

สิ่งที่คิดว่าดี รักษาสิวผด

หายได้ก็หายไปผมไม่อยากจะคิดอะไรใหมากกว่านี้ มันไม่น่าคิดว่านะครับผมจะบอกว่าน้อง ๆ ว่า ที่ว่าเราผ่านมาจุดนี้ได้ มันก็ผ่านมาโดยที่ตัวเองได้ทำงานอย่างหนักเท่านี้เอง ผมจะคิดว่าตัวเองได้เรียนรุ็ว่าตัวเองต้องการอะไร มันไม่น่าจะต้องการอย่างที่บอกมานะครบ ทางนี้ก็หาเิงรได้อย่างไร ก็ต้องหาเงินเพื่อให้ได้อย่างที่ต้องการ รักษาสิวผด

ทำให้เราได้คิดถึงเท่านั้นเอง รักษาสิวผด

ทำให้เราได้คิดถึงเท่านั้นเอง มันก็คิดว่าเท่านี้ก็จริง ๆ เท่านั้นเองนะครับ สิวผด จะหายได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่าจะหายได้เท่านั้นจิรง ๆเลย ผมไม่รุ้่วาผมเองได้คิดว่าตัวเองจะผ่านมาได้อย่างไร ก้คิดว่าเราจะต้องผ่านมาให้ได้จุดที่ต้องการใช่ไหม เราเองก็ต้องการมาหาเงินเพื่ออะไรก็ตาม รักษาสิวผด