สิวเสี้ยน ที่ิคิดว่าแบบที่ต้องการ

สิวเสี้ยน ที่ิคิดว่าแบบที่ต้องการ  มานั่งถามตัวออย่างเสมอว่ที่ว่าแบบที่ต้องการแบบไหนกันแน ่ๆเลย มาถุามหมหมอที่วว่ารักษาสิว ที่ดีที่สุดของ กทม ก็ไม่เห็นว่าอย่่าไงรกันดี ก็เลยมานั่งถามตัวงเองนะต้องการแบบไหน กันแน่ ก็เลยมานั่งที่นี่หละ เพื่อจะให้เฆ็น สิวเสี้ยน ที่ิคิดว่าแบบที่ต้องการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>