สิ่งที่คิดว่าดี รักษาสิวผด

หายได้ก็หายไปผมไม่อยากจะคิดอะไรใหมากกว่านี้ มันไม่น่าคิดว่านะครับผมจะบอกว่าน้อง ๆ ว่า ที่ว่าเราผ่านมาจุดนี้ได้ มันก็ผ่านมาโดยที่ตัวเองได้ทำงานอย่างหนักเท่านี้เอง ผมจะคิดว่าตัวเองได้เรียนรุ็ว่าตัวเองต้องการอะไร มันไม่น่าจะต้องการอย่างที่บอกมานะครบ ทางนี้ก็หาเิงรได้อย่างไร ก็ต้องหาเงินเพื่อให้ได้อย่างที่ต้องการ รักษาสิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>