มันไม่มีเลยนะคับ รักษาสิวผด

มันไม่มีทางเลยนะครับ มันไม่มีทางเกิดได้เลยนะคัรบ ที่ว่ามานี้ผมเองไม่คิดว่าตัวเอง จะต้องการเกิด เรื่องราวปแบบบนี้ได้เลย มันไม่มีทางเลย จะบอก่วาความสขุมนัเกิดมาเองได้อย่างไร มันก็ทิ้งไปเองได้อย่างนั้น มันไม่มี่ทางเลย จะบอกว่า เท่านี้เอง รักษาสิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>