ผมเองได้หาทางออกมาอย่างนี้นะครับ วิธีรักษาสิวผด

ผมเองได้หาทางออกมาอย่านี้นะครับ มันไม่อยากจะบอกว่าความสุข มันคืออะไรนะครับ ผมเองไม่อยากจะบอกว่าหรือว่าอย่างไรก็ตาม  มันไม่มีความสุจเลย หรือว่าความสุขมันเกิดมาเองได้เท่านี้เลยเราเองก็ต้องหาทางออกเพ่ือใได้ วงิธีทีดีที่สุดเลย วิธีรักษาสิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>