ที่นี่อุบลรักษาสิว สิวผด ได้

ไม่น่าเชือว่าที่จังหวัดนี้จะมีการรักษาสิวได้ เราเองก็คิดว่าไม่น่าจะหายได้ ก็ตามาคิดว่าที่ว่าทมาตามเองน่าจะได้มากกว่าอิอิมาตามอย่างไรก็ตาม อิอิมาตามเลยอย่างไม่่น่าเชือว่าทีว่าตัวเองมาตามที่นี่หละ สิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>