ที่คุณคิดว่าเราไม่มีทางเกิดมาเอง รักษาสิวผด

ผมอยกาจะให้คุณได้เรียนรุ็ว่าตัวเอง จะต้องการแบบไหน ไม่มีทางเกิดมาเอง ได้เลย จะต้องการมาเรียนรู้ว่าสิว่งต่าง ๆมัน ไม่มีทางเกิดมาเองได้เลย จะต้องการเท่านี้เลย หรือว่าเขาเองจะต้องการที่่วาแบบไหน มันไม่มีทางเกิดมาเองได้เลย นะต้อง รักษาสิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>