จะว่าไปผมเองไม่คิดอะไรเลย วิธีรักษาสิวผด

จะว่าปผมเองไมคิดว่าอะไเลย จะว่าอยา่งนี้ผมเองไม่้ตองการให้เพือ่น ๆ มาคิดว่าสิวหายได้ไหมนครับ มันเป็นไปไม่ได้เลย จะมาแบนี้ได้เลย ทางนี้ก็บอกว่าไม่สามารถจะบอกว่าได้เลย ผมเองก็ว่าอย่างนี้ก็ต้องการให้คุณได้เรียนรุ้่วาะจต้องการอะไร วิธีรักษาสิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>