จนทางนี้ก็ไม่รู้เลยว่า สิวอักเสบ ออกมาตามนี้

จนทางนี้ก็ไม่รู้ว่าเหมือนกัน  สิวอักเสบ ที่ว่าหายยาก แบบนี้ หมอครับ ผมได้บอกหมอแล้วถ้าไม่รักษาให้หายผมต้องยอมเสียเงินให้หมอไปอีกกี่บาท ผมต้องการให้หายได้นะหมอนะ เท่าที่รู้ว่าหมอเองก็ไม่เล่าบอกว่าอย่างไรเลย มาตามทีนี่หละ สิวอักเสบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>