คือว่าอยากจะหาย รักษาสิวผด

คือว่าอยากจะหายจริง  ๆเลย อยากจะฃหายได้อยางนี้ ก็ต้องมาหาหมอเท่านี้หละครับ ทางเดียวที่น้อง ๆ จะหายได้ก็ต้องมาาหมอ เท่านี้เลยจริงๆเลยอิอิ  ผมจะบอกว่าสิวหายได้ มันไม่น่าขจะออกมาเพื่อให้เขาเองได้เรียนรนู้ว่าจะหาย รักษาสิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>